Документа

СТАТУТ

ПРАВИЛНИК О РАДУ

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

ПРАВИЛНИК О УЗБУЊИВАЊУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА 2016-17

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ОСТВАРИВАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ 2015-2016

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014. – 2018.

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ 2014_2018.

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2014.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2016.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 2016. (2)

ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН 2014.-2018.

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ У ШКОЛИ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА