Родна равноправност

Годишњи извештај за период 01.01.2023. до 31.12.2023.

Евиденција података о остваривању родне равноправности

План управљања ризицима

Одлука о покретању поступка израде