Јавне набавке

Правилник о набавкама

Интерни план

Јавбе набавке 2019

ЈАВНА НАБАВКА 2019 : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ИСХРАНА УЧЕНИК 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  ИСХРАНА УЧЕНИК

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈ

ИЗМЕНА И ДОПУН КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Обавештење о продуењу рока за подношење понуда

Одговори на захтеве и за појашњење

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2254946&idp=2239929

http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/PitanjaIOdgovoriKonkursna.aspx?idd=2254955&idp=2239929

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавне набавке за 2018.


 1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 2. ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 3. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 4. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  2018 (позив и конкурсна докумнтација)
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
 6. ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018 (позив и конкурсна документација)
  1. Питања и одговори (Исхрана деце)
  2. ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  4. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦУИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИСХРАНА ДЕЦЕ
  6. ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЈАВНА НАБВКА 1.2.1. – ИСХРАНА УЧЕНИКА
  7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке за 2017.


 1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017
 2. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 
 3. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 4. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017 – документација
 5. ИСХРАНА ДЕЦЕ-Достављање припремљених школских оброка 2017-документација
 6. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ- документација
 7. ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ИНЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕТА СА ТАБАЛАМА- документација
 8. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-  Интерактивни комплети са таблама
 9. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ИНЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕТА СА ТАБАЛАМА