Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2024

План јавних набавки

OGLAS ZA ELKTRIČNU ENERGIJU 2024 link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205728

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023

Измењена верзија плана јавних набавки 06.02.2023.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020


Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

ПРВА ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019


ЈАВНА НАБАВКА 2019 : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Позив за подношење понуда

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда/пријава

Измена и допуна конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)

ОДЛУКА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

 

ИСХРАНА УЧЕНИК 2019

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Одговори на захтеве и за појашњење

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Јавне набавке за 2018.


 1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 2. ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 3. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.
 4. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  2018 (позив и конкурсна докумнтација)
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
 6. ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018 (позив и конкурсна документација)
  1. Питања и одговори (Исхрана деце)
  2. ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  4. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦУИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ИСХРАНА ДЕЦЕ 2018
  5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИСХРАНА ДЕЦЕ
  6. ОБАВЕШЕТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ЈАВНА НАБВКА 1.2.1. – ИСХРАНА УЧЕНИКА
  7. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Јавне набавке за 2017.


 1. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017
 2. ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. 
 3. ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ
 4. НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 2017 – документација
 5. ИСХРАНА ДЕЦЕ-Достављање припремљених школских оброка 2017-документација
 6. РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ- документација
 7. ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ИНЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕТА СА ТАБАЛАМА- документација
 8. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-  Интерактивни комплети са таблама
 9. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ИНЕРАКТИВНИХ КОМПЛЕТА СА ТАБАЛАМА