Мисија и визија

Мисија: Иновативна настава, савремена методологија, адекватне методе рада према потребама и способностима детета уз помоћ стручног тима омогућавају развијање и надоградњу очуваних потенцијала детета са сметњама и тешкоћама у развоју са циљем осамостаљивања и укључивања детета у редован систем школовања.
Визија школе је:
Школа као квалитетна, стручна, иновативна, образовно-васпитна, рехабилитациона и корективна установа за рад са ученицима са посебним потребама, постаће средина у којој је дете праћено, прихваћено, остварено, сигурно и задовољно. Прошириваће своју делатност на свеобухватну подршку и детету од најранијег периода развоја као и његовом родитељу
Мото школе:
„УЗ НАС ЈЕ ЛАКО – САМОСТАЛНО ДЕТЕ СВАКО“