ЗАГРЉАЈ КАО УТОЧИШТЕ

Данас је „Просветни преглед“ број2794 (8) од 21.03.2019. године на страни 7, под насловом ЗАГРЉАЈ КАО УТОЧИШТЕ промотивно писао о нашој школи. Повод је наша директорка, Силвана Плавшић, добитница Светосавске награде за 2018. годину, за изузетне резултате у области образовања и васпитања.