Одељење музичке школе

Од школске 2015/2016. године у нашој школи су отворена издвојена одељења музичке школе за наше ученике, на основу Решења Министрства просвете, науке и технолошког развоја број: 610-00-355/2015 – 07 од 24.06.2015. године.

У току школске 2014/2015. године, Музичка школа „Марко Тајчевић“ Лазаревац је остварила сарадњу са нашом школом. Сарадња се огледала кроз учешће ученика  ове музичке школе у уметничким садржајима са ученицима наше школе. Родитељи су покренули иницијативу како због  талентована деце, тако и због чињенице да музика доприноси стврању пријатне васпитне средине за игру и рад. Школски одбор ОШ „ Драган Ковачевић“ донео је Одлуку број:169 од 23.02.2015. године о покретању наведене иницијативе. Школоски одбор МШ „Марко Тајчевић“ донео је Одлуку број:65/03 од 27.02.2015. године о отварању издвојеног одељења у ОШ „ Драган Ковачевић“. Урађен је Елаборат о економској и педагошкој оправданости и испуњености услова за организовањем наставе. Планирано је да издвојено одељење похађају ученици од првог до шестог разреда за предмете: клавир, виолина, флаута, кларинет и соло певање.