Директор

Силвана Павловић рођена је 23. јуна 1967.године, у Симићеву, oпштина Жабари. Основну школу завршила у родном селу Симићеву, Средњу медицинску- општи смер завршава у Пожаревцу. У Београду уписује Дефектолошки факултет, смер тифлопедагог на ком дипломира 1996. године са оценом 10, рад је ушао у избор за најбољи дипломски рад.

За време студија учествује у пројекту: „Интегрални модел образовања наставника за примену методе драмских радионица у васпитно-образовном раду,1987-1992 године, у Центру за педагошко- психолошко и методичко образовање студената, Филозовски факултет. У току овог пројекта објавила је два рада у стручном часопису „ Дефектолошка теорија и пракса“.

Први, за сада једини, радни однос заснива новембра 1996. године у Основној школи за заштиту вида „Драган Ковачевић“ у Београду. У току свог радног стажа од 22 године, у оквиру школе стицала је радно искуство  у раду у оквиру предшколског одељења, васпитача у боравку, наставника разредне наставе, па до директора школе.

Школска 2013/2014. година,  дана 06.09.2013.године, је била изабрана за  вршиоца дужности директора. На основу конкурса, 29.01.2014. године именована је за директора школе на период од четири године. У школској 2017/2018. години именована је за директора школе у првом мандату на перид од четири године Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број: 119-01-00067/2017-07/166 од 12.12.2017. године, у мандату је до данас.

Један је од предлагача и оснивача Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије. На оснивачкој седници, 08.06.2015. године, једногласном одлуком изабрана је за председницу Заједнице. У току кратког периода, својим залагањем и сарадничким односом са свих 48 школа за образовање ученика са сметњама у развоју у Србији, Заједницу поставља као препознатљивог и уваженог партнера Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сегменту свих битних питања и стратегије образовања ученика са сметњама у развоју.

Идејни је творац манифестације поводом Дана школе „Буди друг“. Манифестација је посвећена племенитости, другарству, љубави, толеранцији и заједништву који руши све баријере и предрасуде поводом укључивања ученика са сметњама у развоју у ширу друштвену средину. Циљ манифестације је да ученици са сметњама у развоју ОШ „Драган Ковачевић“ прослављају свој Дан школе у једној од редовних основних школа на општини Стари град. Велики број медијских кућа је испратио, сада већ традиционални догађај.

На предлог Управног одбора Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије, на Данима дефектолога Србије 2018. у Нишу, била је добитник престижне награде у области дефектологије, годишњег признања Фонда „ Проф. Миодраг В. Матић“,у категорији појединца.

У току школске 2018/2019. године њен рад и залагање је примећен од колега директора Актива основних школа Старог града на чији је предлог добитница највећег признања у просвети СВЕТОСАВСКА НАГРАДА за посвећеност у промоцији професионализма у образовању ученика са сметњама у развоју. Овом предлогу се прикључили са јединственим препорукама: Универзитет у Београду – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Друштво дефектолога Србије, Друштво директора школа Србије, Удружење „ Витезови осмеха“, Актив директора школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Београд, Савез удружења Србије за помоћ особама са аутизмом, Савез за церебралну и дечју парализу Србије, Школски одбора ОШ „ Драган Ковачевић“ и Управни одбор Заједнице школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије.

Као директор школе руководи следећим пројектима:

 • Заједно са Центром за квалитетно образовање израђен је пројекат „ Јачање  капацитета ОШ „ Драган Ковачевић“ за пружање рехабилитацијских услуга у области слушних и говорно – језичких поремећаја“. Школа је као партнер на  пројекту  конкурисала  на Стално отвореном конкурсу за унапређење положаја особа са инвалидитетом 2017. године код Министрства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом;
 • На Јавном конкурсу Министрства правде  за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења Школа конкурише пројектом:Јачање капацитета ОШ „ Драган Ковачевић“ за образовања ученика са сметњама у развоју и адекватно пружање рехабилитацијских услуга“. Пројектна интервенција је увођење информационих технологија у образовни процес као и у процесу рехабилитације ученика са сметњама у развоју. Вредност пројекта је преко шест милиона динара. Ученици са сметњама у развоју имају вишеструку добит од реализације пројекта: квалитетно образовање и оснаживање ученика са сметњам у развоју у адекватно стимулативној средини; превазилажање препрека у учењу услед различитих могућности повећањем ресурса и извора за стицање знања; повећање мотивације за учење и бољи квалитет постигнућа; примена научно истраживачког рада у образовном процесу; квалитетнија социјализација и интеграција у заједницу као виши ниво квалитета њиховог живота уз развој дигиталних компентенција.
 • Заједно са Савезом удружења Србије за помоћ особама са аутизмом као партнер на пројекту обезбеђује за школу „Медицинску собу“, која има за циљ припрему и навикавање породице и особе са аутизмом на различите ситуације у пружању медицинске помоћи и услуге.

Све пројектне интервенције су од утицаја на рад професиналаца који су иновирали приступ и методе рада, повећали квалитет образовно-васпитног рада кроз доступност различитих извора знања, ојачали дигиталне компентенције.

Школа као институција заузела је примарно место у широј заједници као савремена образовно-васпитна институција са развијеним капацитетима и за рехабилитационо – стимулативни рад. Захваљујући савременој технологији обезбеђени су услови за иновативне приступе и примену савремене методологије у складу са образовним потребама ученика са сметњама у развоју. Јачање капацитета школе од битног јеутицаја за образовно – васпитни процес ученика са сметњама у развоју и у складу са применом принципа једнаких могућности.

Учествовала је као члан радне групе  Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике Србије у доношењу следећих законских и подзаконских аката :

 • Решењем министра број 119-01-00010/2017-07, од 17.01.2017. године, именована је за члана Радне групе за израду Нацрта Закона о основном образовању и васпитању. Учестује као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије и у изради Закона о основама система образовања и васпитања. 
 • Решењем министра број 119-01-258/2017-07, од 18.09.2017. године, именована је као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије за члана Радне групе за израду Нацрта Закона о изменама и допунама закона о уџбеницима.
 • Решењем министра број 119-01-459/2017-01, од 30.11.2017. године, именована је као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије за члана Радне групе за израду Правилника о изменама и допунама правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа.
 • Решењем директора Завода за унапређивање образовања и васпитања, број 756-1/2018, од 19.04.2018. године, именована је као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије за члана Радне групе за припрему « Правилника о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и васпитача у установама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом».
 • Решењем министра број 119-01-00409/2018-07, од 18.09.2018. године, именована је као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије за члана Радне групе за израду предлога за унапређивање рада у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.
 • Учествује у изради  Предлога Правилника за пружање додатне подршке и изради Предлога Правилника за прилагођавање уџбеника.
 • Решењем министра број 119-01-00208/2019-01, од 12.03.2019. године, именована је као председник Заједнице за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом Републике Србије за члана Радне групе за израду концепта стратегије развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Као председник Заједнице узима учешће на јавној расправи поводом доношења сета Закона о основама система образовања и Закона о основном образовању и васпитању и постиже својим аргументима да сви предлози уђу у законску регулативу.

Лично стручно усавршавање и учешће на конференцијама, трибинама

 У току свог радног стажа увек је учестовала на семинарима стручног усавршавања од тренутка када крећу први семинари па до семинара новијег датума као на пример:

 • Међународни научни скуп- Специјална едукација и рехабилитација данас у Београду;
 • Учествује и излаже радове на међународном стручном скупу „Дани дефектолога“ од 1996. до 2018. године;
 •  Учествује на свим међународним симпозијумима за директоре;
 • „Модели процене и подршке у раној интервенцији за децу са оштећењем вида и вишеструким сметњама“,семинар организује Униферзитет Београд – Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију са Perkins International –SAD, од 31.01. до 01.02.2015. године;
 • Посећује сајам наставних средстава „Дидакта“- у Немачкој за све директоре са општине;
 • Присуствује  Међународној конференцији „ Интервенције засноване на доказима и изазови инклузије“,одржаној 18.06.2015. године;
 • Заједно са колегиницама учествује у презентацији „Систем за интерактивни третман и евалуација стања деце са аутизмом“, која је презентована 04.07.2015.године;
 • Учествује на саветовањима „ Јавне набавке у пракси“
 • Учестовала на интернационалном Симпозијуму за директоре основних и средњих школа;
 • На предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја учествује на семинару „Лидерство у образовању“, који се одржава у Новом Саду, у периоду 31.01.-02.02.2017. године, у организацији Темпус пројекта и добија потврду за менторство. 
 • У организацији „ Друштва директора Србије“ на Тари у периоду од 22 – 24.03.2018. године, организован је семинар под називом: „ Директор – основ квалтетне школе“.
 • Учесник је конференције „Инклузивно образовање – пут развоја образовања Србије“, конференција је одржана 22-23. новембра 2018.
 • Позивана је на Консултативни годишњи састанак о спроведеним активностима у 2018. години у оквиру програма сарадње између Владе Републике Србије и УНИЦЕФ-а (2016-2020), састанак је одржан 18. децембра 2018. године;

На основу позива Основна школа „ Драган Ковачевић“ организује студијско путовање у Словенију у периоду од 02. до 05. априла 2018. године, на тему „Подизање наставничких компетенција у погледу иновативних метода и приступа у раду“.Организациони партнери у Словенији су: Центар ИРИС– Центар образовања, рехабилитацију, инклузију и саветовање за слепе и слабовиде у Љубљани и Специјалне школе: ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици, ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрномељу, ОШ „ Драготина Кеттеја“ у  Новом Месту. Програм се организује уз подршку Специјалне школе Словеније : ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици, ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрномељу. Овај изузетан догађај испратиле се медијске куће у Словенији а није изостала ни промоција у нашој земљи.

 • У организацији школе на конкурсу Завода за унапређивање образовања и васпитања од 28.09.2017. године, пријављени су: „Монтесори радионица за израду дидактичког материјала -узраст од 6 до 12 година“, реализатор: Тамара Ходалић и Милица Калиновић и   „Планирање, припремање и реализација тематске наставе“, аутори и реализатори су: проф. др Драган Рапајић, проф. др Данијела Илић- Стошовић, Силвана Плавшић и Љубомир Јанковић. Оба семинара су одобрени и објављени у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021.

Упознавање шире средине са делатношћу школе као и квалитетног образовања ученика са сметњама у развоју врши у свим облицима медија:

 • На сајту Дома Народне скупштине Србије налази се видео запис преноса Јавног слушања поводом Нацрта закона о уџбеницима одржаном 18.02.2015. године. Јавно слушање организује Одбор за образовање, науку, технолошки развој и информатичко друштво.  На седницу је позвана од стране Министарства просвете да би упознала јавност о потреби доступности уџбеника и прилагођавању за ученике са сметњама у развоју;
 • Учествује са прилогом  два пута у Дневнику 2 – приказан је интервју поводом прилагођавања уџбеника за ученике са сметњама у развоју, и то 02.06.2015.године и 25.07.2015. године;
 • Лист „Данас“ у броју од 30.04.2015. године, објављује интервју поводом усвајања Предлога закона о уџбеницима;
 • Промовисање 45 година постојања школе је пропратио ТАНЈУГ, који је 05.05.2015. године објавио интервју Министра просвете, науке и технолошког развоја, др Срђана Вербића.
 • Промовисање 45 година постојања школе је пропратило и Министрство  просвете, науке и технолошког развоја на свом  сајту као и објавом чланка

 „ Пример добре праксе“ у оквиру листа „ Просветни преглед“ од 23. априла, до 7. маја 2015. године.

 • О јубилеју је писао и лист „Политика“ у чланку „ Осмолетка која 45 година школује децу са оштећеним видом“, док је лист „Стари град“ објавио чланак „ Школа по мери детета“ у мајском броју.
 • Лист „Политика“ објављује чланак „Основци откривали како се прави „Политика“, чланак се односи на посету наших ђака који су учестовали у стварању школског часописа „Бисер“ и о њиховој жељи да се баве новинарством.
 • На YouTube каналу ЈКП „Паркинг сервис“ Београд, на линкуhttps://www.youtube.com/watch?v=SY6NFW7Kuys&feature=youtu.be, снимак са доделе наставних средстава школама у оквиру акције „Ђачко паркинг место“

МИНИСТРИ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПОСЕТИЛИ СУ ШКОЛУ

Дана, 05.04.2017. године,  Министар за  рад, запошљавање, борачка и  социјална питања, господин, Александар Вулин и Министар за просвету, науку и технолошки развој, господин, Малден Шарчевић  посетили су нашу школу. Министратсво за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је својим ангажовањем финасирало опремање 44 школе за образовање ученика са сметњама у развоју у Србији. Наша школа је богатија за дигитално дијагностичко, терапијско- едукативни апарат КСАФА-д (Костићев селективно аудиторни филторски амплификатор) намењен је раној дијагностици и рехабилитацији деце са различитим поремећајима: слуха, говора и језика, когнитивног и емоционалног развоја, понашања, учења и социјализације.

Господа министри су учестовали у свим активностима заједно са ученицима и исказали изузетно задовољство како након обиласка часова тако и након  посете кабинета индивидуалне наставе.

Ученици и колектив школе су почастовани оваквом посетом министара, чије присуство и указана пажња даје подстицај и признање за даљи рад и нова постигнућа у образовању ученика са сметњама у развоју.

Промовисани су бољи услови ОШ “Драган Ковачевић“ за рехабилитацију слушних и говорно – језичких поремећаја као и посета два министра тим поводом:

Репортажа на ТВ Студио Б: http://studiob.rs/urucena-donacija-os-dragan-kovacevic/

Видео: https://youtu.be/lovM9O4mzoY

Презентација пројекта кроз различите медијске формате

Објављено 6 текстова на страницама различитих Електронски медији:

http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=289999

http://brif.rs/vesti/oprema-za-skole-za-decu-sa-smetnjama-u-razvoju

https://www.facebook.com/brif.rs/posts/938684202937975

http://informer.rs/vesti/drustvo/127529/VREDNA-DONACIJA-Sarcevic-Vulin-urucili-osnovnoj-skoli-aparat-pomoc-razvoju-govora

http://www.mpn.gov.rs/oprema-za-skole-za-decu-sa-smetnjama-u-razvoju/

http://www.minrzs.gov.rs/cir/pres/saopstenja/item/8164-ministri-vulin-i-sarcevic-u-os-%E2%80%9Edragan-kovacevic

http://dushanchoco.wixsite.com/centarzako/single-post/2017/05/22/Do-boljih-uslova-za-rehabilitaciju

Презентација школе у дневним часописима:

 • лист Просветни преглед у броју 2724/5 (12-13) од 13 -20 . априла 2017. године (стр.10)

Градски менаџер првацима:

http://studiob.rs/vesic-dacima-pozeleo-srecan-pocetak-nove-skolske-godine/

http://www.telegraf.rs/vesti/beograd/2892304-u-beogradskoj-skoli-cijih-40-ucenika-kasnije-zavrsi-fakultet

Наш Београд – амерички амбасадор у волонтерској акцији у нашој школи:

http://rs.n1info.com/a394969/Vesti/Volonterska-akcija-Nas-Beograd.html

Научно-  образована емисија емисија: Добро је добро знати:

Наука 2017: добра основа https://www.youtube.com/watch?v=SmFYpXtPeKw

Студијско путовање у Словенију

Студијско путовање у Словенију ( објава ОШ „Антон Јанше“ у Радовљици)

https://www.youtube.com/watch?v=URyeqPL8aQk

Медијска мрежа Српске дијаспоре (Студијско путовање у Словенију) http://www.rts.rs/page/tv/sr/story/22/rts-svet/3122576/.html

Студијско путовање у Словенију Радио Одеон (објава ОШ „ Милке Шобар – Наташе“ у Чрмомељу)

https://www.radio-odeon.com/novice/strokovni-obisk-prijateljske-os-dragan-kovacevic-iz-beograda/

Сајт Завода за унапређивање образовања и васпитања  (Студијско путовање у Словенију): http://zuov.gov.rs/studijsko-putovanje-savetnika-iz-sektora-za-specificna-pitanja-u-republiku-sloveniju/

Промоција школе у емисији на РТС-у „Све боје живота“

 • (гостује са помоћницом министра правде, Јеленом Деретић- промоција пројекта на конкурсу Министарсва правде 29.04.2018.)

 https://www.youtube.com/watch?v=134gTpO0xhk

Научно – образовна емисија: Мало ви, мало ми

 • БУДИ ДРУГ („Прославу дана школе поклонили другарима из друге школе“)

https://www.youtube.com/watch?v=41spu1mT3oo

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА У ДЕФЕКТОЛОГИЈИ

 (директор добитник награде фонданције Миодраг Матић) https://www.youtube.com/watch?v=zyArqaC7BMY

Београдска хроника   промоција школе: https://www.youtube.com/watch?v=BiMfxKTsI60

ПРЕСТИЖНА НАГРАДА У ПРОСВЕТИ – СВЕТОСВСКА НАГРАДА (директор добитник Светосвске награде)

https://www.srbija.gov.rs/vest/361043/kvalitetno-obrazovanje-siguran-put-ka-uspehu.php

https://www.srbija.gov.rs/vest/360956/urucene-svetosavske-nagrade-za-2018-godinu.php

https://www.danas.rs/drustvo/urucene-svetosavske-nagrade-za-2018-godinu/

http://www.mpn.gov.rs/urucene-svetosavske-nagrade-za-2018-godinu/

Шарчевић: Стварамо услове у образовању да свака година буде година узлета

ЖЕНА ВЕЛИКОГ СРЦА

https://www.kurir.rs/v/3198143

СИНОНИМ ЗА ХУМАНИЗАМ

https://www.youtube.com/watch?v=LYYieQLMkdw

ЗАГРЉАЈ КАО УТОЧИШТЕ

„Просветни преглед“, број 2794 (8) од 21.03.2019. године, стр.7,

БИБЛИОГРАФИЈА

 • „Драмске радионице као метод у корективно- васпитном раду са децом оштећеног вида предшколског и млађих школскоих узраста“, Дефектолошка теорија и пракса, Савез дефектолога Југославије и Дефектолошког факултета, Београд, 1994;
 • „Драмска радионица као метод у корективно- васпитном и образовном раду са децом оштећеног вида млађег шклоског узраста у оквиру продуженог боравка“, Дани дефектолога, Н.Сад, 1999
 • „Тифлопедагог- активни наставник у васпитно- образовном и корективном раду“, Зборник радова, Друштво дефектолога и дефектолошки факултет, 2002
 • „Деца са тешкоћама учења у компензаторно стимулативним условима специфичне Основне школе“, С.Плавшић, Д.Сидоренко Перић, В.Вучић, Ј.Максимовић, Зборник радова Сусрета Друшва психолога Србије, Златибор 2006.године
 • „Васпитно- образовни и корективнни рад са хронично болесним и слабовидим ученицима“ Зборник радова- дани дефектолога, 2010.године;
 • „Дефектолошка подршка ученицима са когнитивним сметњама у предметној настави“, Зборник резиме- стручно- научни семинар са међународним учешћем, Дани дефектолога Београд 2016. године;
 • „ Тематска настава за ученике са сметњама у развоју“, др Драган Рапаић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, др Данијела Илић-Стошовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Силвана Плавшић, дефектолог, директор  и Љубомир Јанковић, наставник историје, Зборник резиме- стручно- научни семинар са међунатродним учешћем, Дани дефектолога Београд 2018. године;

Коаутор акредитованог семинара: „ Планирање, припремање и реализација тематске наставе “, др Драган Рапаић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, др Данијела Илић-Стошовић, редовни професор Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Силвана Плавшић, дефектолог,  директор  и Љубомир Јанковић, наставник историје, Каталог одабреног програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину, каталошки број 536;