Продужени боравак

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ПРВОМ ЦИКЛУСУ

Врсте и распоред активности

 • 11:00- 12:15  Слободне активности
 • 12:30-13:30   Ручак
 • 13:30-14:30   Самосталан рад ученика- часови учења
 • 14:30- 17:00  Активности у слободном времену

Слободне активности:

 • Едукативне и креативне радионице
 • Обележавање значајних датума и догађаја
 • Прослава рођендана
 • Организоване групне посете установама и јавним манифестацијама
 • Организоване излети и шетње у оквиру школе и насеља
 • Рекреативне и спортске активности
 • Припрема приредби
 • Теметска израда радова и уређење паноа
 • Увођење елемената Монтесори методе кроз огледне и корелацијске часове.

Самосталан рад ученика-часови учења

 • Обрада домаћих задатака
 • Увежбавање и утврђивање садржаја програма(српски језик,математика)
 • Довршавање ликовних радова
 • Утврђивање учених песама из садржаја наставног предмета,музичка култура.

Активности у слободном времену

 • Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима,кретања,елементарне игре,игре с реквизитима,игре на снегу)
 • Слободне игре
 • Игре у учионици(друштвене,едукативне,музичке,језичке)
 • Самостално читање дечије литературе и штампе
 • Едукативне игре на рачунарима и дечији биоскоп.

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 • Подизање нивоа заштите и бриге о ученицима млађих разреда
 • Развијање радних навика код ученика
 • Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце
 • Подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења
 • Неговање и развијање стваралачких активности
 • Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање,сликање,слушање музику,певање и музичке културе
 • Подизање нивоа васпитне улоге школе кроз активности у продуженом боравку
 • Пружање индивидуалне подршке ученицима према њиховим потребама и способностима
 • Подизање нивоа здравствене културе и културе спорта
 • Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности
 • Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима
 • Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу.

ДИДАКТИЧКО МЕТОДИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

Начин организације

 • Проблемска настава
 • Тимска настава
 • Истраживачка настава
 • Искуствено учење
 • Учење кроз игру

Облици рада

 • Групна дискусија
 • Индивидуални рад
 • Учење у паровима
 • Дебата
 • Рад у већим групама
 • Рад у мањим групама

Методе и технике

 • Дијалошка метода
 • Истраживачка метода
 • Анализа
 • Синтеза
 • Драматизација
 • Постер техника
 • Квиз
 • Игре улога
 • Мозгалица

ПРОСТОРНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 • Наменски одређен простор за реализацију активности(просторија за продужени боравак)
 • Учионице у којима се обавља самосталан рад ученика и часови учења
 • Фискултурна и свечана сала
 • Библиотека
 • Школско игралиште
 • Културне и научне институције

Годишњи план рада

МЕСЕЦ

ТЕМА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ- АКТИВНОСТИ

IX

ШКОЛА И ОКОЛИНА

 • Пријем првака (свечана приредба).
 • Шта су школска правила и како се доносе, доношење правила понашања и реституција правила на нивоу продуженог боравка.
 • Култура понашања на јавном месту, за столом, у превозу.
 • Хигијена учионице- уређење и очување заједничке имовине.
 • Едукативне радионице “Учионица добре воље“
 • Креативне радионице са родитељима “Драганчетов кутак“.
 • Обележавање пригодним активностима:

           ■  Дан писмености  (8.09.),

           ■  Дан прашума (14.09.)

           ■  Светског дан мира (21.09),

           ■   Дан чистих планина (26.09.).

 • Ликовни и литерарни конкурс у оквиру Дечије недеље

X

У СКЛАДУ СА ТЕМОМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

 • Обележавање Дечије недеље.
 • Буквар дечијих права.
 • Учешће на ликовним и литерарним конкурсима.
 • Хуманитарна акција “Деца деци“.
 • Брига о старима и обележавање Међународног дана старијих особа (1.10.) акцијом “Дан бака и дека у школи“.
 • Фестивал Дечјег стваралаштва (7.10.)
 • Обележавање:

           ■  Међународног дана деце (3.10.),

           ■  Светског дана животиња (4.10.),

           ■  Светског дана учитеља (5.10.),

           ■   Светски дан слепих и Дан чистих руку (15.10.),.

 • Креативне и едукативне радионице “Драганчетов кутак“.
 • Дочек јесени и обележавање Дана јабуке (25.10.).
 • Организовани одлазак на Сајам књига/ Дечији сајам (у случају потешкоћа у организацији одласка, посета дечијој библиотеци )

XI

КРЕТАЊЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ

 • Еколошке радионице
 • Пројекат “Хотел за бубе“
 • Одлазак на Фестивал еколошког филма.
 •  Сусрет са људима необичних занимања.
 • Заједничке активности деце, родитеља и наставника.
 • Дружење са ученицима других школа
 • Кретање у простору и времену
 • Кружење воде у природи
 • Временска лента
 • Мерење времена
 • Годишња доба и њихова обележја
 • Креативне радионице са природним и рециклинарим материјалом “Драганчетов кутак“.
 • Ђачки песнички сусрети
 • Обележавање пригодним активностима Међународни дан толеранције (16.11.).
 • “Баш какви смо погледај на слици, лепота је у нашој разлици“- радионице толеранције и солидарности.
 • Посматрање природе- одлазак у шетњу у околне паркове, истраживачки задаци.
 • Економична потрошња енергије и ресурси.

XII

ПРОМЕНЕ У ПРИРОДИ

 • Обележавање долазак зиме пригодним активностима.
 • Шта знамо о бајкама-о писцима, најомиљеније бајке, илустрације и драматизације бајки.
 • Праћење зимских спортова.
 • Едукативне и креативне радионице на зимске теме.
 • ·            Креативне радионице-израда украсних предмета и експоната за новогодишњу изложбу (Драганчетов кутак).
 • ·            Украшавање новогодишње јелке и боравка.
 • ·            Организација прославе Нове године и маскенбала.
 • ·            Листа новогодишњих жеља.
 • ·            Чаробне слике природе
 • ·            Припремање новогодишње представе

I

ДЕТЕ И ДУХОВНОСТ

 • ·            Упознавање са ликом и делом Светог Саве.
 • ·            Обележавање школске славе Св Саве.
 • ·            Едукативне и психолошке радионице“Од осећања до сазнања“.
 • ·            Народна традицаја и обичаји (народне ношње, занимљиви обичаји, хародне ношње, народне песме и игре).
 • ·            Радионице “Чаролија воде“
 • ·            Монтесори приче и игра тишине
 • ·            Учење народних песама и игара

 

II

СВЕ НЕЧЕМУ СЛУЖИ

 • ·         Чему служи- брига о здрављу
 • ·         Чему служи одмор (значај одмора за наш раст и развој)
 • ·         Чему служе осећања
 • ·         Од осећања до сазнања (радионице)
 • ·         Монтесори приче и игра тишине
 • ·         Брига о здрављу- вируси у нашем телу.
 • ·         Обележавање Дана љубави
 • ·         Догађаји са зимског распуста.

III

МАРТОВСКЕ ЧАРОЛИЈЕ

 • ·            Обележавање Међународног дана књиге и Дана аутизма ( 2.03.) посета дечијој библиотеци .
 • ·            Култура одласка у библиотеку.
 • ·            Лепоту света и живота откривамо у књигама- како да их чувамо.
 • ·            Добровољна акција, прикупљање старих књига.
 • ·            Карикатура “Мали Пјер“ (ликовни конкурс).
 • ·            Такмичење певача “Златна сирена“.
 • ·            Такмичење рецитатора ( школско такмичење).
 • ·            Креативне радионице- израда честитки и поклона за обележавање 8.марта, Дана жена (Драганчетов кутак).
 • ·            Обележавање Дана река (14.03.).
 • ·            Дочек пролећа обележавањем Дана ластавица (19.03.).
 • ·            Пролећна лабораторија
 • ·            Значај спорта за здравље

IV

У АПРИЛУ

 • ·            Првоаприлске шале.
 • ·            Обележавање Дана планете Земље пригодним активностима (22.04.).
 • ·            Креативне радионице- израда ускршњих симбола, фарбање јаја (Драганчетов кутак).
 • ·            Организовање спортског турнира
 • ·            Излет у природи, посматрање природе
 • ·            “Здрави“ стилови  живота.
 • ·            Позоришне игре- кратке и дугачке драмске форме
 • (Дечији савез).

V

САВ ТАЈ ЖИВИ СВЕТ

 • ·            Зашто је кретање важно за здравље- обележавање Међународног дана кретања, Дана птица и дрвећа (10.05.).
 • ·            Недеља здравља уста и зуба од 11.05. до 17.05.
 • ·            Моја породица, љубав у породици и дељење обавеза, обележавање Дана породице (15.06.).
 • ·            Посета ботаничкој башти “Јевремовац“.
 • ·            Обележавање Дана музеја организовањем обиласка музеја по дечијем избору (18.05.).
 • ·            Обележавање Дана лептира ( 28.05.).
 • ·            Креативне радионице са родитељима (Драганчетов кутак).
 • ·            Једнодневни излети.

VI

ПАЖЉИВКО

 • ·            Едукативне радионице са циљем упознавање правила понашања у саобраћају.
 • ·            Безбедно кретање у саобраћају.
 • ·            Едукативни филмови и слајдови о понашању у саобраћају.
 • ·            Реализација акције “Мали саобраћајац“( квиз, саобраћајни полигон, додела награда најуспешнијим).
 • ·            Како организовати слободно време.
 • ·            Шта ћемо читати за време летњег распуста.
 • ·            Ближи се ближи лето.

ПЛАН РАДА ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА У ДРУГОМ ЦИКЛУСУ

Врсте и распоред активности

13:30-14:00   Ручак

14:00-14:30   Активности у слободном времену

14:30- 17:00  Окупљање за полазак на школски аутобус

Слободне активности:

 • Едукативне и креативне радионице
 • Прослава рођендана
 • Рекреативне и спортске активности
 • Теметска израда радова и уређење паноа.

Активности у слободном времену

 • Организоване игре у школском дворишту (игре са природним облицима,кретања,елементарне игре,игре с реквизитима,игре на снегу)
 • Слободне игре
 • Игре у учионици(друштвене,едукативне,музичке,језичке)
 • Самостално читање дечије литературе и штампе
 • Едукативне игре на рачунарима и дечији биоскоп.

ЦИЉЕВИ РАДА И ЗАДАЦИ ПРОДУЖЕНОГ БОРАВКА

 • Развијање радних навика код ученика
 • Унапређивање и развијање социјално-емоционалног развоја деце
 • Подизање нивоа комуникације и заинтересованости ученика за процес учења
 • Неговање и развијање стваралачких активности
 • Развијање креативности и естетског укуса кроз цртање,сликање,слушање музику,певање и музичке културе
 • Већи степен повезаности градива које се реализује на часовима редовне наставе кроз тематско планирање активности
 • Већи степен учешћа ученика у ваннаставним активностима
 • Развијање хуманијег односа ученика према непосредном окружењу
 • Учење кроз игру.

МЕСЕЦ

ТЕМА

ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ- АКТИВНОСТИ

IX

ПРАВИЛА И КУЛТУРА ПОНАШАЊА У ШКОЛСКОМ ОКРУЖЕЊУ

 • Шта су школска правила и како се доносе, доношење правила понашања и реституција правила на нивоу продуженог боравка.
 • Култура понашања на јавном месту, за столом, у превозу.
 • Хигијена учионице- уређење и очување заједничке имовине.
 • Ликовни и литерарни конкурс “Подршка породици је најбоља подршка деци.“

X

БУДИМО КРЕАТИВНИ

 • Обележавање Дечије недеље.
 • Буквар дечијих права.
 • Учешће на ликовним и литерарним конкурсима.
 • Хуманитарна акција “Деца деци“.

XI

ЕКОЛОГИЈА

 • Значај екологије за очување планете Земље- шта угрожава нашу планету.
 • Сусрет са људима неког необичног занимања.
 • Креативне радионице са природним и рециклинарим материјалом
 • Ђачки песнички сусрети (16.11)
 • Обележавање пригодним активностима Међународни дан толеранције (16.11.).
 • “Баш какви смо погледај на слици, лепота је у нашој разлици“- радионице толеранције и солидарности.

XII

ЗИМА И ЗИМСКЕ ИГРЕ

 • Праћење зимских спортова.
 • Едукативне и креативне радионице на зимске теме.
 • Креативне радионице-израда украсних предмета и експоната за новогодишњу изложбу
 • Украшавање новогодишње јелке и боравка.
 • Организација прославе Нове године и маскенбала.
 • Листа новогодишњих жеља.

I

ШКОЛСКА СЛАВА СВЕТИ САВА

 •  Упознавање са ликом и делом Светог Саве.
 • Обележавање школске славе Св Саве.
 • Едукативне и психолошке радионице“Од осећања до сазнања“.
 • Народна традиција и обичаји (народне ношње, занимљиви обичаји, народне песме и игре).

II

ЧИСТОЋА ЈЕ ПОЛА ЗДРАВЉА

 • Брига о здрављу- вируси у нашем телу.
 • Брига о здрављу- значај одмора за наш раст и развој.

III

ДОЛАЗАК ПРОЛЕЋА

 • Обележавање Међународног дана књиге и Дана аутизма ( 2.03.) посета дечијој библиотеци “Ј.Ј.Змај“.
 • Култура одласка у библиотеку.
 • Креативне радионице- израда честитки и поклона за обележавање 8.марта, Дана жена.

IV

УСКРШЊЕ РАДОСТИ

 • Првоаприлске шале.
 • Креативне радионице- израда ускршњих симбола, фарбање јаја
 • Организовање спортског турнира “Игре без граница“.
 • Значај спорта за здравље.

V

У ЗДРАВОМ ТЕЛУ ЗДРАВ ДУХ

 • Здрав стил живота
 • Зашто је кретање важно за здравље
 • Једнодневни излети.

VI

ЈА КАО УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ

 • Едукативне радионице са циљем упознавање правила понашања у саобраћају.
 • Безбедно кретање у саобраћају.