Администрација

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ: Катарина Симић

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА: Надица Анђелић

БЛАГАЈНИК: Ивана Танасковић Касељ