Мисија и визија

Мисија: Ми смо школа која интегративном наставом и индивидуалним програмима и плановима развија капацитете ученика са сметњама у развоју у току њиховог образовања а у процесу њиховог развоја уз свеобухватну подршку осамостаљује их за живот .
Визија школе је:
– да постане Ресурсни центар за образовање и подршку деци и ученицима са тешкоћама у развоју и проблемима у понашању, њиховим породицама у периоду од рођења детета до његове потенцијалне социјалне интеграције;
– да постане центар за размену и унапређивање знања из области образовања ученика са сметњама у развоју;
– да постане место за истраживање и изналажење иновативних решења у свим развојним фазама деце и ученика са тешкоћама у развоју и проблемима у понашању.