Саобраћајни полигон

24.11.2023. Ученици I/2 на часу физичког васпитања учествовали су у саобраћајном полигону и кроз игру усвојили основна правила понашања у саобраћају. Ова интересантна активност мотивисала је наше прваке  и  омогућила корелацију са свим школским предметима,  јер су деца учила, певала, кретала се, а на крају су и цртала  семафор..Учитељица Марија