ОРТООПТИКА-ПЛЕОПТИКА

 

Највећи део наше перцепције спољашње средине долази прко чула вида. Око је орган вида који нам омогућава да видимо и сагледамо свет у коме живимо. Вид је човекова битна потреба, јер 90% информација из спољашњег света добијамо преко ока. Те информације су битне за телесни, и душевни развој као и интелектуални рад особе. Очима спознајемо свет и често се на основу тих визуелних спознаја опредељујемо према њему.

Због тога је веома важно посветити пажњу превенцији и раној детекцији рефракционих аномалија и осталим стањима вида која су узрок настајања слабовидости. Од огромне важности је да се на време уочи и најмањи поремећај у окуломоторној равнотежи детета. Рано откривање сметњи у развоју монокуларног и бинокуларног вида и њихово уклањање могу спречити стварање сензорних поремећаја у току развоја који остављају инвалидност за цео живот.  Откривање сметњи вида на време даје више гаранција за спречавање слабљења вида и спровођења превентивних мера, како би се вид очувао.

Основни циљ је превенција , дијагностика и корекција недостатака вида и околомоторне равнотеже. У зависности од резултата налаза одређују се вежбе: плеоптичке вежбе (флеш и кординатор) и ортооптичке вежбе (сензорна фузија, моторна фузија и вољна конвергенција). Ортооптичке вежбе се реализују кроз следеће садржаје: јачање фузионог рефлекса (постизање доброг биноокуларног вида), добијање добре амплитуде фузије (успостављање окуломоторне равнотеже) и добровољне конвергенције.