Корелацијски час


Наставници III3 и IV1 су одржали корелацијски час ликовне културе и дигиталног света са
темама и претраживање интернета путем књучних речи (јесен, кућице за птице…) и
конструкција и уклапање тродимензионалних облика. Уз помоћ наставника, ученици су према
упутсtвима која су пратила на интернету путем аудио и видео садржаја од конзерви,
картонских и пластичних кутија, штапића, гранчица. трака направили кућице за птице које су
потом украшавали, а затим поставили на простор испред школе. Кућице су напуњене
зрневљем које ће ученици по потреби допуњавати.