КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

Kорективана гимнастикa, као примена покрета у превентивне и корективне сврхе, од великог је значаја за ове ученике јер су њихове физичке активности ограничене и приоритетно је очување преосталог вида. У зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се жели постићи, вежбе могу имати превентивно-профилактички карактер, терапеутски и корективни карактер. Сва три елемента покрета (снага, еластичност и координација) долазе до изражаја у примени корективне гимнастике у превенцији, корекцији и лечењу одређених физичких и функционалних оштећења. Зависно од случаја, користи се широк спектар вежби: пасивне, потпомогнуте, активне, вежбе са отпором, вежбе снаге, издржљивости, координације и релаксације.