КАД СЕ РУКЕ СЛОЖЕ…

У оквиру тематске наставе ученици четвртог разреда су са својим наставницама правили макету
ЗОО врта. Ученици су показали своју креативност, развијали стваралачке и уметничке
способности, неговали тимски рад, користили различите метеријале, технике и алате.