„ДИПОС“ ПОКЛОНИО РАЧУНАРЕ НАШОЈ ШКОЛИ

Друштво за изнајмљивање некретнина „Дипос“ д.о.о.Београд у понедељак 02.11.2019. године поклонило рачунаре и другу рачунарску опрему нашој школи.

Тако је у информатичком кабинету стара опрема замењена новијом и модернијом.

Dipos realizovao još jednu humanitarnu akciju