„Дани европске баштине“ у Народном музеју


У оквиру обележавања Дана европске баштине, ученици нижих разреда наше школе
присуствовали су тематским радионицама у Народном музеју, вођеним од стране музејског
саветника мр Иване Јанковић. Радионице су иначе посебно креиране у сарадњи са
дефектолозима, за децу са сметњама у развоју.
Учествовали смо на двема радионицама.
Прва радионица носила је назив „ Које је боје срећа?“ Ученици су уз помоћ слика различитих
лица и уз помоћ смајлија именовали основне емоције а потом су их бојили. Најинтересантнији
део деци и одраслима био је да на поставци југословенског сликарства XX века (наше културно
наслеђе) посматрамо слике и покушамо да именујемо емоције које су обузеле сликара док их је
сликао.
Друга радионица се звала „Коцка, коцка, коцкица“ и била је одлична као корелација са
наставним градивом првака „Геометријска тела и облици“. Уз помоћ картица са сликама
именовали смо и повезали геометријска тела са обликом, потом од облика исечених од колаж
папира правили своје креације. На крају радионица, Ивана нас је спровела кроз поставке
стране и југословенске уметности XX века на којима смо тражили и именовали скривене
геометријске облике.