Боравак

Кроз игру развијамо тактилитет, сензибилитет, учимо боје и да отисак шаке тј. прста представља наш идентитет.