RADNI SASTANAK povodom Erasmus KA2 projekata

Sastanak je održen u organizaciji škole: Dražavno učilište za deca i mladunci so ošteteni vid „Dmitar Vlahov“, 27.11.2023.godine u Skoplju – Severna Makedonija. U toku školske 2022.godine OŠ „Dragan Kovačević“ je postala partner u Erasmus + KA2 projektu „Granice opiplјivosti“/ “Borders of Tangibile“ (Erasmus+ KA2 projekt, financed by the Europen Commission). Koordinator projekta je Centar „Iris“ iz Ljublјane.

Cilј projekta je adaptacija slikovnog materijala za slepe, kao i izrada priručnika za adaptaciju slikovnog materijala. Dužina trajanja projekta je tri godine. Pored naše škole partneri na ovom projektu su škola „Velјko Ramadanović“ iz Zemuna, iz Severne Makedonije škola „Dmitar Vlahov“ i iz Rumunije Specijalna škola za oštećene vidom. Na radnom sastanku su dogovorene naredne aktivnosti u skladu sa projktom u vezi inkluzivnog pristupa u obrazovanju slepih i slabovidih učenika. Na ovakivim projektima, treba uvek istaći divna druženja, izuzetnu međunarodnu saradnju i prelepe trenutke