Промена календара образовно васпитног рада

Имајући у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о промени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину.

Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у периоду када је планиран пролећни распуст, а који нема сврху у условима ванредног стања.

Пролећни распуст је планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године.

Планирана промена календара огледа се у следећем:

  • Од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова.
  • Од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су у функцији квалитетног коришћења слободног времена.
  • Од 21. априла 2020. (уторак) – наставак похађања наставе на даљину.

Представљена промена календара образовно-васпитног рада омогућава нам да , по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.