POD BUDNIM OKOM MENTORA I DONATORA PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

U OŠ „Dragan Kovačević“ uz izuzetne mentore uspešno funkcioniše kabinet za procenu funkcionalnog vida. Od prvih stručnih koraka pa do ozbiljnih profesionalnih kompentencija rad kabineta se odvijao pod budnim okom mentora i donatora Perkins school for the blind. U cilju da sve teče sa izuzetnim kvalitetom, znanjem i adekvatnom procenom kabinet za procenu funkcionalnog vida su 2.febrara 2024.gidine, posetile Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica Malog doma Iz Zagreba i Darija Udovičić Mahmuljin, director, Europe and Eurasia Region Perkins International,Perkins School for the BlindU okviru organizovane posete kabinetu za funkcionalnu procenu vida organizovan je i sastanak na kome su prisustovale i predstavnice Perkinsa za Srbiju Ivana Cerović i Irena Perić. Na sastanku su dogovoreni novi strateški koraci razvoja naše ustanove, međunarodnoj saradnji kao i plan organizacije za treći međunarodni simpozijum za procenu funkcionalnog vida. Našem timu posete mentora puno znače jer i nakon uspešno savladane obuke treba puno znanja i umenja. Na početku školske godine iz Malog doma u svojstvu mentora je prisustovala i Martina Celizic. Privilegija je učiti od ljudi koji nesebično prenose znanje. Od srca hvala Dariji, Tatjani, Ivani i Martini.