МАЛИ КРЕАТИВЦИ


Ликовна секција окупља сву заинтересовану децу која имају склоност ка ликовној уметности.
Ученици на њој развијају способност за опажање облика, величина, боја, осетљивости и
положаја објеката у простору кроз реализацију садржаја коришћењем различитих техника и
средстава ликовно-визуелног изражавања.
Током школске 2022/23. године, кроз радионице рециклаже, мозаика, сликања и глине,
ученици су се упознали са различитим ликовним техникама и материјалнима за рад.
Учествовали су и на ликовним конкурсима, а своје радове излагали на паноима својих
учионица.