Adaptacije listova na padavine

Šestaci su imali zadatak da istraže da li brzina oticanja vode s listova zavisi od njegovog oblika.🕵‍♂️☘🪴