У СУСРЕТ УСКРСУ

У петак, 31. марта 2017. године, ученици I/1 и II/1 одељења, у свечаној сали, у оквиру ликовне радионице имали су прилике да различитим ликовним техникама украсе дрвена јаја. Осим наставника, ученицима су у украшавању помогли родитељи и асистенти. Радови су изложени у холу школе.

» Read more

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ПОЗНАВАЊУ ОПШТЕ И НАЦИОНАЛНЕ ИСТОРИЈЕ

У организацији Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја на општини Стари град одржано је општинско такмичење у познавању опште и националне историје. Такмичење је одржано у Основној школи „Драган Ковачевић“, 05.03.2017. године. Учешће су узеле све Основне школе на нашој општини. Учестовали су ученци од петог до  осмог разреда. Укупно се такмичило 111 […]

» Read more

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“ – резултати

У организацији Друштва за српски језик и књижевност Србије под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја на општини Стари град одржано је општинско такмичење „Књижевна олимпијада“. Такмичење је одржано у Основној школи „Драган Ковачевић“, 04.03.2017. године. Учешће су узеле све Основне школе на нашој општини. Учестовали су ученци седмог и  осмог разреда. Укупно се такмичило 22 ученика седмог разреда […]

» Read more

КОРЕКТИВНО-РЕХАБИЛИТАЦИОНИ РАД –ДОДАТНА ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА

     У циљу откалањања физичких и комуникационих препрека и најефикаснијег приступа и модела рада према потребама детета поред компететног наставног особља на основу тимске анализе адаптира се школски простор, наставна, дидактичка средства, користи се асистивна технологија, врши се избор најадекватнијих наставних метода и техника. Приликом реализације наставног плана и програма полази се од врсте и степена тешкоћа/оштећења и сметењи […]

» Read more

Тара Самац, V/2, освојила прво место на литерарном конкурсу ,,Лукићев лист“

У организацији ,,Пријатеља деце“ Општине Нови Београд организовано је литерарно такмичење под називом ,,У част Драгану Лукићу“. Овај својеврсни омаж  Драгану Лукићу осмишљен је као подстицај дечјег стваралаштва, са циљем да развија љубав према породици, свету и околини и помагању онима којима је помоћ потребна. На овом песничком такмичењу наша Тара Самац, ученица V/2, освојила је прво место песмом ,, […]

» Read more

,,Моја је љубав велика као планета, у њу могу да стану све очи овог света“ ( Даринка Марковић )

У уторак, 27. септембра, ученици наше школе упознали су се с  песникињом Даринком Марковић, ауторком више збирки песама за децу. Она је деци  промовисала своју најновију збирку ,,Олгина и Изабелина звездоматика“ и збирку ,,Матеја на Марсу“, бирајући песме са различитим темама из дечјег света. Дружење је протекло у ведрој атмосфери и донело је деци много лепих тренутака. Уз њену поезију […]

» Read more

ЛОГОПЕД

Због све већег броја деце са специфичним проблемима у учењу – дислалије, дисграфије, дискалкулије, дислексије; организован је индивидуални логопедски рад који укључује: дијагностику, организовање логопедског рада према врсти и степену оштећенја и инструктивни рад са родитељима. Логопедске вежбе се реализују кроз следеће садржаје: логомоторне и графомоторне спретности, правилан изговор свих гласова српског језика, развој латерализованости, развој лексике и семантике, развоја […]

» Read more

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

Kорективана гимнастикa, као примена покрета у превентивне и корективне сврхе, од великог је значаја за ове ученике јер су њихове физичке активности ограничене и приоритетно је очување преосталог вида. У зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се жели постићи, вежбе могу имати превентивно-профилактички карактер, терапеутски и корективни карактер. Сва три елемента покрета (снага, еластичност и координација) долазе […]

» Read more

ВИЗУЕЛНА СТИМУЛАЦИЈА (ВИЗУЕЛНИ ТРЕНИНГ)

У досадашњој пракси се показало да смањену визуелну ефикасност немају само слабовиди ученици, него и ученици без оштећења вида са хроничним обољењима.    Обзиром на то да визуелна ефикасност вештина која се може увежбати и унапредити, организује се индивидуална настава вежби визуелног тренинга. Вежбе визуелног тренинга се изводе индивидуално или у пару. Слабовиди ученици и ученици са хроничним обољењима, због […]

» Read more

РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

У току психомоторног развоја могу се десити објективне ситуације које ће у већој или мањој мери омести развој детета. Скоро је правило да било каква дисхармонија у развоју даје одређени поремећај моторике или психомоторике у целини. Код ове деце због сензорног лишавања и здравствених проблема долази до кашњења у развоју глобалне и фине моторике у односу на глобалну популацију. Психомоторика […]

» Read more
1 12 13 14 15