РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

У току психомоторног развоја могу се десити објективне ситуације које ће у већој или мањој мери омести развој детета. Скоро је правило да било каква дисхармонија у развоју даје одређени поремећај моторике или психомоторике у целини. Код ове деце због сензорног лишавања и здравствених проблема долази до кашњења у развоју глобалне и фине моторике у односу на глобалну популацију. Психомоторика […]

» Read more