ОРТООПТИКА-ПЛЕОПТИКА

  Највећи део наше перцепције спољашње средине долази прко чула вида. Око је орган вида који нам омогућава да видимо и сагледамо свет у коме живимо. Вид је човекова битна потреба, јер 90% информација из спољашњег света добијамо преко ока. Те информације су битне за телесни, и душевни развој као и интелектуални рад особе. Очима спознајемо свет и често се […]

» Read more