ЛОГОПЕД

Због све већег броја деце са специфичним проблемима у учењу – дислалије, дисграфије, дискалкулије, дислексије; организован је индивидуални логопедски рад који укључује: дијагностику, организовање логопедског рада према врсти и степену оштећенја и инструктивни рад са родитељима. Логопедске вежбе се реализују кроз следеће садржаје: логомоторне и графомоторне спретности, правилан изговор свих гласова српског језика, развој латерализованости, развој лексике и семантике, развоја […]

» Read more