STUDIJSKA POSETA KANTONU SARAJEVO – 25.-27.04.2022.

Kolektiv OŠ „Dragan Kovačević“ je svoje stručne kompentencije unapredio studijskom posetom Centrima i Zavodu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju Kantona Sarajevo. Škola se odazvala pozivu prof. dr Hadžić Selmira, predsednika Udruženja defektologa, edukatora – rehabilitatora „STOL“ i zahvaljujući organizacionim partnerima: Kuduzović Azuru, direktoru Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu kao i Biščević Ingi, direktorki Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, defektolozi/ nastavnici i vaspitači naše škole su od 25. do 27.aprila 2022.godine došli u studijsku posetu.Kroz tematske posete i primere iz prakse defektolozi, nastavnici i vaspitači OŠ „Dragan Kovačević“ su se upoznali sa najboljim inovativnim metodama i savremenim pristupom rada iz oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju. Studijska poseta: Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu, Školi za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Vladimir Nazor“ i Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece „Mjedenica“ je bila prilika razmene iskustva i uspostavljanje kontakta kao temelja buduće stručne saradnje. Svim direktorima ustanova koje smo posetili kao i kolektivima i ovom prilikom zahvaljujemo na angažovanju i srdačnom prijemu. Takođe ih sve uskoro očekujemo u Beogradu.