Састанак са темом образовања и васпитања деце и ученика са сметњама и инвалидитетом

У Заводу за унапређивање образовања и васпитања 20.3.2018. године одржан је  састанак са темом  образовања и васпитања деце и ученика са сметњама и инвалидитетом. Састанку је присуствовао директор мр Златко Грушановић, представници факултета, стручних удружења и  школа за ученике са сметњама у развоју и руководилац Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања. На састанку су размењена искуства, представљени планови за будуће активности везане за проблематику образовања и васпитања деце и ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Завод за унапређивање образовања и васпитања