POD BUDNIM OKOM MENTORA I DONATORA PERKINS SCHOOL FOR THE BLIND

Dok kabinet za procenu funkcionalnog vida čini prve korake. Prvi naši stručni koraci su pod budnim okom mentora i donatora Perkins school for the blind. U cilju da sve teče sa izuzetnim kvalitetom, znanjem i adekvatnom procenom 29.- 30.09.2022.godine, kabinet za procenu funkcionalnog vida su posetile Tatjana Petrović Sladetić, vd ravnateljica Malog doma Iz Zagreba i Darija Udovičić, Perkins. Našem timu posete mentora puno znače jer i nakon uspešno savladane obuke treba puno znanja i umenja. Privilegija je učiti od ljudi koji nesebično prenose znanje. Od srca hvala Dariji i Tatjani.