МУЗИЧКА СТИМУЛАЦИЈА

Одабраним поступцима и музичким активностима „ићи у сусрет“ развојним потребама сбваког ученика понаособ изазивањем и подстицајем развоја његових могућности до оптиалног нивоа. Музичким активностима стимуласисти развој способности којима се ученик може да потврди као личност и са којима неће да доживи непријатно осећање неуспеха. Због садржаја програма која у себи садржи педагошку методу подстицаја којом се ученик бодри и подржава да истраје у ономе што је започео, оснажује да савлада тешкоће на које мнаилази и да преброди препреке које га успоравају на путу до бољег успеха. Циљеви програма су покретање скривених унутрањих снага ученика, бржи и складнији интелектуални и емоционални развој, уравнотежује афективних реакција и ефикацније усвајње наставних садржаја.