Erazmus +

Projekat „Granice opipljivog“

Erazmus + KA2 projekat (ref. br. 2021-1-SI01-KA220-SCH-000027873)

Planirano trajanje projekta „Granice opipljivog“ je 3 godine, a finansiran je od strane Evropske komisije. Realizacija projekta je zvanično počela 1.11.2021.godine.

Rezultati projekta su:

  1. Priručnik – smernice i preporuke za prilagođavanje ilustrovanog didaktičkog materijala za slepe i slabovide.
  2. Slobodno dostupna zbirka prilagođenog ilustrovanog materijala namenjena za ostvarivanje ciljeva učenja i standarda znanja za slepe i slabovide.
  3. Uputstvo i video prezentacija za korišćenje prilagođenih ilustrovanih didaktičkih materijala za nastavnike slepih i slabovidih učenika.

Korisnici projekta su: nastavnici iz redovnih škola, učitelji-defektolozi vizuelno oštećene dece, druge relevantne zainteresovane strane.

Projekjat „Granice opipljivog“ sprovodi Konzorcijum 5 partnerskih organizacija:

  • Centar IRIS, Centar za edukaciju, rehabilitaciju, inkluziju i savetovanje za slepe i slabovide, Slovenija – Koordinator
  • Škola za učenike oštećenog vida „Veljko Ramadanović“, Srbija
  • Osnovna škola „Dragan Kovačević, Srbija
  • Specijalna srednja škola za učenike sa oštećenim vidom, Rumunija
  • Državna osnovna i srednja škola za obrazovanje i rehabilitaciju „Dimitar Vlahov“, Severna Makedonija