Јавне набавке

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2024 План јавних набавки OGLAS ZA ELKTRIČNU ENERGIJU 2024 link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/205728 ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2023 Измењена верзија плана јавних набавки 06.02.2023. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2020 Позив за подношење понуде Конкурсна документација ПРВА ИЗМЕНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2019 ЈАВНА НАБАВКА 2019 : ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА Позив за подношење понуда […]

» Read more