Наша новогодишња радионица

Наша новогодишња радионица…Чизмице су спремне.