ПОСЕТА ЧАСУ ЛИКОВНОГ

Ток посете часа ликовног  у одељењу 4/3, дефектолог Светлана Секулић Спарић је са својим ученицима осмислила наставну једицу „Асамблаж – игре облицима“ кроз „Ледену причу“.