,,Моја је љубав велика као планета, у њу могу да стану све очи овог света“ ( Даринка Марковић )

У уторак, 27. септембра, ученици наше школе упознали су се с  песникињом Даринком Марковић, ауторком више збирки песама за децу. Она је деци  промовисала своју најновију збирку ,,Олгина и Изабелина звездоматика“ и збирку ,,Матеја на Марсу“, бирајући песме са различитим темама из дечјег света. Дружење је протекло у ведрој атмосфери и донело је деци много лепих тренутака. Уз њену поезију […]

» Read more

ЛОГОПЕД

Због све већег броја деце са специфичним проблемима у учењу – дислалије, дисграфије, дискалкулије, дислексије; организован је индивидуални логопедски рад који укључује: дијагностику, организовање логопедског рада према врсти и степену оштећенја и инструктивни рад са родитељима. Логопедске вежбе се реализују кроз следеће садржаје: логомоторне и графомоторне спретности, правилан изговор свих гласова српског језика, развој латерализованости, развој лексике и семантике, развоја […]

» Read more

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

Kорективана гимнастикa, као примена покрета у превентивне и корективне сврхе, од великог је значаја за ове ученике јер су њихове физичке активности ограничене и приоритетно је очување преосталог вида. У зависности од врсте покрета, карактера вежби и циља који се жели постићи, вежбе могу имати превентивно-профилактички карактер, терапеутски и корективни карактер. Сва три елемента покрета (снага, еластичност и координација) долазе […]

» Read more

ВИЗУЕЛНА СТИМУЛАЦИЈА (ВИЗУЕЛНИ ТРЕНИНГ)

У досадашњој пракси се показало да смањену визуелну ефикасност немају само слабовиди ученици, него и ученици без оштећења вида са хроничним обољењима.    Обзиром на то да визуелна ефикасност вештина која се може увежбати и унапредити, организује се индивидуална настава вежби визуелног тренинга. Вежбе визуелног тренинга се изводе индивидуално или у пару. Слабовиди ученици и ученици са хроничним обољењима, због […]

» Read more

РЕЕДУКАЦИЈА ПСИХОМОТОРИКЕ

У току психомоторног развоја могу се десити објективне ситуације које ће у већој или мањој мери омести развој детета. Скоро је правило да било каква дисхармонија у развоју даје одређени поремећај моторике или психомоторике у целини. Код ове деце због сензорног лишавања и здравствених проблема долази до кашњења у развоју глобалне и фине моторике у односу на глобалну популацију. Психомоторика […]

» Read more

ОРТООПТИКА-ПЛЕОПТИКА

  Највећи део наше перцепције спољашње средине долази прко чула вида. Око је орган вида који нам омогућава да видимо и сагледамо свет у коме живимо. Вид је човекова битна потреба, јер 90% информација из спољашњег света добијамо преко ока. Те информације су битне за телесни, и душевни развој као и интелектуални рад особе. Очима спознајемо свет и често се […]

» Read more

МУЗИЧКА СТИМУЛАЦИЈА

Одабраним поступцима и музичким активностима „ићи у сусрет“ развојним потребама сбваког ученика понаособ изазивањем и подстицајем развоја његових могућности до оптиалног нивоа. Музичким активностима стимуласисти развој способности којима се ученик може да потврди као личност и са којима неће да доживи непријатно осећање неуспеха. Због садржаја програма која у себи садржи педагошку методу подстицаја којом се ученик бодри и подржава […]

» Read more

СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЈА

Сензорна интеграција је неуробиолошка активност која омогућава примање и обраду сензорних информација које у мозак пристижу из наших чула. Свет доживљавамо помоћу 7 чула ( чула: вида, слуха, додира, мириса, укуса, вестибуларно и проприоцептивно). Сензорном интеграцијом стимулуси из различитих чула се адекватно организују и интегришу у јединствен доживљај. Крајњи циљ сензорне инеграције је постизање хармоничног развоја, сврсисходних моторичких реакција тела, […]

» Read more
1 22 23 24