ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019. НА ЗЛАТИБОРУ

Стручно-научну конференцију са међународним учешћем „Дани дефектолога 2019“, Златибор, коаутор рада, Тијана Ђулинац је презентацијом представила рад под насловом: „Језичко оцењивање појединих компонената дисфазичне синтаксе“. Поред колегинице Тијане на раду су још учестовале: Драгана Ранчић –дефектолог, Ивана Радић Гајевић – наставник српског језика и Александра Ђорђевић – васпитач.

Директорка школе је учесник Јавне трибине Развојног центра Друштва дефектолога Србије, тема трибине је: Акциони план трансформације школа за образовање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом у Републици Србији – Приказ чланова радне групе и искуства у окружењу. Поред директорке учесници трибине су: Драгана Малиџан Винкић, кординаторка за образовање – Тима за социјално укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије, др Зорица Поповић – руководилац Сектора за специфична питања предшколског, основног и средњег образовања Завода за унапређивање образовања и васпитање Републике Србије, Данијела Ђукић – руководилац Центра за осигурање квалитета рада установа Завода за вредновање квалитета образовањеа и васпитања Републике Србије, др Златко Буквић – председник Савеза едукацијских рехабилитатора Хрватске, Тамара Милић – начелница за инклузивно образовање и предшколско образовање у Министрству просвјете Владе Црне Горе.

https://www.kurir.rs/vesti/osi-informator/3212151/dani-defektologa-2019-prvi-u-odbrani-detinjstva-dece-sa-smetnjama-u-razvoju